Algemene voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

Deze voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn.

 

 1. De huurder is volledig aansprakelijk voor de gehuurde sportuitrusting. Het doorgeven van de sportuitrusting aan derden is niet toegestaan.
 2. De huurprijs dient betaald te worden bij aanvang van de huurperiode. De huurder heeft een officieel legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) en stemt ermee in dat van dit document een kopie wordt vervaardigd. Als borg dient een blanco afdruk van de creditcard, het origineel van een identiteitskaart of een contante borg ter hoogte van de reële waarde van het sportartikel overhandigd te worden.
 3. De gehuurde sportuitrusting is niet verzekerd. In geval van diefstal, breuk of schade als gevolg van onjuist gebruik is de huurder voor de reparatiekosten of de kosten van vervanging aansprakelijk.
 4. Tegen betaling van een kleine vergoeding van 10 % van de huurprijs kan de sportuitrusting tegen breuk, schade en diefstal worden verzekerd, met een eigen risico voor de huurder van 25 % van de marktwaarde van het gehuurde object.
 5. Bij diefstal dient de huurder binnen 24 uur aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten en de verhuurder op de hoogte te stellen.
 6. Het omruilen van de gehuurde sportuitrusting is te allen tijde mogelijk. Indien een sportartikel uit een hogere categorie wordt gekozen, dient de meerprijs volgens de prijslijst betaald te worden.
 7. Bij blessures of ziekte dient de sportuitrusting onmiddellijk teruggebracht en een medische verklaring voorgelegd te worden. In dat geval zullen de kosten van de ongebruikte huurdagen vanaf de dag van teruggave gerestitueerd worden.
 8. Bij verhuur na 15:30 uur wordt de huurprijs pas vanaf de daaropvolgende kalenderdag in rekening gebracht. Bij teruggave van de sportuitrusting voor 09:00 uur wordt de lopende kalenderdag niet in rekening gebracht.
 9. Als de sportuitrusting niet kan worden gebruikt als gevolg van ongunstige weersomstandigheden of andere belemmeringen, zal de betaalde huurprijs niet worden gerestitueerd.
  Een voortijdige teruggave van de sportuitrusting en restitutie van de ongebruikte huurdagen is alleen mogelijk als de huurder om belangrijke redenen voortijdig moet vertrekken. Bij een correcte inlevering van de sportuitrusting wordt de afdruk van de creditcard of de contante borg resp. het document aan de huurder teruggegeven.
 10. De huurder moet ervoor zorgen dat de sportapparatuur zodanig wordt bewaard, dat een verwisseling of diefstal wordt voorkomen. Daartoe moeten ski’s alleen individueel en afzonderlijk van elkaar opgeborgen of in skikluizen bewaard worden. ’s Nachts dient de sportuitrusting in een afgesloten skiruimte van de accommodatie of in een afgesloten auto bewaard te worden.
 11. Met het plaatsen van een handtekening op het adresformulier bevestigt de huurder de juistheid van zijn persoonsgegevens, die gebruikt worden voor een juridisch bindende overeenkomst. De huurder mag de bindende overeenkomst die de verhuurder heeft opgesteld niet eigenmachtig wijzigen.
 12. Als de gehuurde sportuitrusting zonder geldige reden niet op tijd wordt teruggebracht, dient de huurder ermee rekening te houden dat er aangifte van diefstal tegen hem wordt gedaan.
 13. Door ondertekening van de voorliggende algemene verhuurvoorwaarden bevestigt de huurder uitdrukkelijk de bovenstaande informatie verkregen en hiervan kennis genomen te hebben en verleent met betrekking tot het daarin opgenomen doeleinde zijn toestemming tot verwerking, inclusief de overdracht en verwerking van zijn gegevens door de verhuurder in het kader van de genoemde informatie.
 14. De overeenkomst is vanaf ondertekening rechtsgeldig. De overeenkomst is niet overdraagbaar aan een andere persoon.

 

De bevoegde rechtbank is Garmisch-Partenkirchen.